Skicka ett meddelande

Styrelse

Lennart Jacobsen

Styrelseledamot

Lennart Jacobsen har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2018. Lennart är verksam som senior rådgivare huvudsakligen till europeiska bankverksamheter, och är för närvarande styrelseledamot i Qliro Financial Services. Mellan 2013 och 2016 var Lennart EVP Head of Retail Banking på Nordea, en verksamhet som tillhandahöll tjänster till fler än 10 miljoner nordiska kunder. Innan han tillträdde sin tjänst på Nordea arbetade Lennart 15 år inom GE Capital där han avslutade sin tid som VD för GE Money Bank Nordics.

Lennart har en MSc i elektroteknik och telekommunikation från Kungliga Tekniska högskolan.

Svensk medborgare

Född 1966

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 40 000 aktier

+

Andreas Bernström

Styrelseledamot

Andreas Bernström har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2018. Andreas är Investment Director på Kinnevik med ett fokus på den nordiska marknaden. Andreas är för närvarande styrelseordförande i Trustly, ett av Europas snabbast växande fintechbolag, och har varit industriell rådgivare till EQT i frågor om digitalisering och TMT under de senaste sju åren. År 2014 grundade och lanserade Andreas bolaget Sinch, en kommunikationsplattform för iOS- och Androidutvecklare, som senare såldes till CLX Communications. Han har även varit VD för Rebtel och arbetat åtta år på TradeDoubler, först som Managing Director för Storbritannien och sedan som Chief Operating Officer.

Andreas har en BA i ekonomi och franska från Manchester University och en MA i finans från Webster University.

Svensk medborgare

Född 1974

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): –

+

Christoffer Häggblom

Ordförande i styrelsen

Christoffer Häggblom har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017 och styrelseordförande sedan maj 2018. Christoffer är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är styrelseordförande i Verkkokauppa.com, Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq First North Helsinki och är även styrelseledamot i SaaSbolaget Lemonsoft och Acervo, ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer. Christoffer har en MSc i Finance från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Finsk medborgare

Född 1981

Medlem i ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger, direkt och indirekt, 10 321 494 stamaktier i Qliro Group

+

Erika Söderberg Johnson

Styrelseledamot

Erika Söderberg Johnson har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017. Erika är Chief Financial Officer på Biotage, ett life science-bolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Innan hon tillträdde sin tjänst på Biotage 2012 var Erika Chief Financial Officer för Karo Bio mellan 2007 och 2011, för Affibody mellan 2005 och 2007, och för Global Genomics mellan 2002 och 2005, och hon har även arbetat med investment banking och corporate finance på SEB Enskilda mellan 1993 och 2002. Erika är styrelseledamot i Saab AB som är noterat på Nasdaq Stockholm.  Erika har en MSc i Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Svensk medborgare

Född 1970

Medlem och ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1300

+

Jessica Pedroni Thorell

Styrelseledamot

Jessica Pedroni Thorell har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2017.  Jessica är Investment Manager på Kinnevik sedan 2014, där hon fokuserar på att identifiera och leda nya investeringar i Europa och förvaltar ett antal konsumentinriktade investeringar inom e-handel och finansiella tjänster. Innan hon började på Kinnevik tillbringade Jessica fyra år som Senior Associate på det internationella riskkapitalbolaget General Atlantic där hon förvaltade bolagets investering i Klarna. Mellan 2008 och 2010 jobbade Jessica på Goldman Sachs nordiska investment bankingavdelning.

Jessica har en MSc i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm och en CEMS Master in International Management från University of St. Gallen.

Svensk medborgare

Född 1983

Medlem av ersättningsutskottet och revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): –

+

Daniel Mytnik

Styrelseledamot

Daniel Mytnik har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2014. Daniel är medgrundare till det Londonbaserade private equity-företaget Ventiga Capital Partners och har varit Managing Partner sedan starten 2015. Daniel var dessförinnan partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under hans sju år på Palamon identifierade och ledde Daniel ett betydande antal investeringar i snabbväxande serviceinriktade verksamheter primärt i de nordiska länderna och Storbritannien. Innan han började på Palamon Capital Partners var Daniel under fyra års tid verksam som managing director på investmentbanken Altium Capital, och innan det arbetade han i fem år på Morgan Stanleys Private Equity- och Investment Banking-avdelning i London.

Svensk medborgare

Född 1971

Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i Economics från Oxford University.

Ledamot i revisionsutskottet. Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 131.513 aktier

+
Prenumerera