Skicka ett meddelande

Styrelse

Lars-Johan Jarnheimer

Styrelseordförande

Lars-Johan Jarnheimer har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan augusti 2010 (ordförande sedan maj 2012). Han är för närvarande styrelseordförande i  INGKA Holding B.V. (moderbolaget för Ikea-koncernen), Egmont International Holding A/S och Arvid Nordquist Handelsaktiebolag samt styrelseledamot i SAS AB och Elite Hotels (SSRS Holding Aktiebolag). Lars-Johan har tjänstgjort som VD och Koncernchef för Tele2 AB från 1999 till 2008 och har tidigare haft ett antal positioner bland annat på IKEA, Hennes & Mauritz och Comviq. Lars-Johan var styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB 1997-2008 och i Millicom International Cellular S.A. 2001-2007.

Svensk medborgare

Född 1960

Lars-Johan har en civilekonomexamen från Växjö och Lunds universitet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 100.000 aktier.

+

Christoffer Häggblom

Styrelseledamot

Christoffer Häggblom är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är styrelseordförande i Verkkokauppa.com, Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq First North Helsinki och är även styrelseledamot i SaaSbolaget Lemonsoft och Acervo, ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer. Christoffer har en MSc i Finance från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Finsk medborgare

Född 1981

Medlem i ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger, direkt och indirekt, 10 321 494 stamaktier i Qliro Group

+

Caren Genthner-Kappesz

Styrelseledamot

Caren Genthner-Kappesz har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2016. Carin är VD för Glossybox sedan december 2015. Caren började sin karriär 1998 som konsult på Boston Consulting Group. Efter att ha byggt upp och sålt sin egen konsultverksamhet började hon 2003 arbeta på eBay. På eBay var hon bland annat ansvarig för den tyska reklamverksamheten och dotterbolaget shopping.com. 2013 började hon arbeta för Naspers i Sydafrika, där hon inledningsvis var VD för den ledande e-handelsaktören kalahari.com (idag takealot.com) och sedermera VD för MIH Internet Africa.

Tysk medborgare

Född 1970

Caren har en PhD i matematik från universitetet i Würzburg.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): –

+

Erika Söderberg Johnson

Styrelseledamot

Erika Söderberg Johnson är Chief Financial Officer på Biotage, ett life science-bolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Innan hon tillträdde sin tjänst på Biotage 2012 var Erika Chief Financial Officer för Karo Bio mellan 2007 och 2011, för Affibody mellan 2005 och 2007, och för Global Genomics mellan 2002 och 2005, och hon har även arbetat med investment banking och corporate finance på SEB Enskilda mellan 1993 och 2002. Erika är styrelseledamot i Saab AB som är noterat på Nasdaq Stockholm.  Erika har en MSc i Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Svensk medborgare

Född 1970

Medlem och ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1300

+

Jessica Pedroni Thorell

Styrelseledamot

Jessica Pedroni Thorell är Investment Manager på Kinnevik sedan 2014, där hon fokuserar på att identifiera och leda nya investeringar i Europa och förvaltar ett antal konsumentinriktade investeringar inom e-handel och finansiella tjänster. Innan hon började på Kinnevik tillbringade Jessica fyra år som Senior Associate på det internationella riskkapitalbolaget General Atlantic där hon förvaltade bolagets investering i Klarna. Mellan 2008 och 2010 jobbade Jessica på Goldman Sachs nordiska investment bankingavdelning.  Jessica har en MSc i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm och en CEMS Master in International Management från University of St. Gallen.

Svensk medborgare

Född 1983

Medlem av ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): –

+

Daniel Mytnik

Styrelseledamot

Daniel Mytnik har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2014. Daniel är medgrundare till det Londonbaserade private equity-företaget Ventiga Capital Partners och har varit Managing Partner sedan starten 2015. Daniel var dessförinnan partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under hans sju år på Palamon identifierade och ledde Daniel ett betydande antal investeringar i snabbväxande serviceinriktade verksamheter primärt i de nordiska länderna och Storbritannien. Innan han började på Palamon Capital Partners var Daniel under fyra års tid verksam som managing director på investmentbanken Altium Capital, och innan det arbetade han i fem år på Morgan Stanleys Private Equity- och Investment Banking-avdelning i London.

Svensk medborgare

Född 1971

Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i Economics från Oxford University.

Ledamot i revisionsutskottet. Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen, men beroende i förhållande till större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 131.513 aktier

+

Peter Sjunnesson

Styrelseledamot

Peter Sjunnesson har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2015. Peter är sedan 2002 aktiv som konsult och rådger företag inom finans- och tjänstesektorn i tillväxt- och effektiviseringsprojekt. Peter är styrelseledamot i Lindorff Group, ett av Europas största kund- och kredithanteringsföretag, och var koncernens tillförordnade VD mellan oktober 2014 och april 2015. Peter är även styrelseledamot i Qliro Groups betallösningsbolag Qliro och ett flertal nystartade bolag, och har tidigare varit styrelseledamot i Dibs Payment Services och Klarna, det senare som styrelseordförande mellan 2006 och 2010. Innan han påbörjade sin konsultverksamhet var Peter VD för Intrum Justitia i fyra år fram till dess att bolaget noterades på Stockholmsbörsen under 2002.

Svensk medborgare

Född 1959

Peter har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Medlem i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 55.000 aktier.

+
Prenumerera