Skicka ett meddelande

VD och ledning

Koncernens verkställande ledning består av verkställande direktören, finanschefen och verkställande direktörer för Qliro Groups dotterbolag CDON Marketplace, Nelly och Qliro Financial Services.

Biografiska data om var och en i koncernens verkställande ledning finns här.

Verkställande direktören ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Verkställande direktören och verkställande ledningen, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för koncernens efterlevnad avseende övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur, riskhantering och förvärv. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med investerare med mera.

Prenumerera