Skicka ett meddelande

Valberedningen

I valberedningens uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för stämman
  • Lämna förslag till stämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslutet vid Qliro Groups årsstämma 2017 har Qliro Groups styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2018.

Valberedningen består av Lars-Johan Jarnheimer i egenskap av styrelseordförande i Qliro Group, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures, och Stefan Roos utsedd av Origo Capital.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Qliro Groups styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till ir@qlirogroup.com eller till Qliro Group AB (publ), attn: Company Secretary, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

Prenumerera