Skicka ett meddelande

Valberedningen

I valberedningens uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för stämman
  • Lämna förslag till stämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslutet vid Qliro Groups årsstämma 2017 har Qliro Groups styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2018.

Valberedningen består av Lars-Johan Jarnheimer i egenskap av styrelseordförande i Qliro Group, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures, och Stefan Roos utsedd av Origo Capital. Ledamöterna i valberedningen har utsett Cristina Stenbeck till valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Qliro Groups styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till ir@qlirogroup.com eller till Qliro Group AB (publ), attn: Company Secretary, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

Prenumerera