Skicka ett meddelande

Valberedningen

I valberedningens uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för stämman
  • Lämna förslag till stämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med ordningen för valberedningen (som godkänts vid Qliro Groups årsstämma 2018) har en företrädare för den största aktieägaren Kinnevik sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför Qliro Groups årsstämma 2019.

Valberedningen består av Samuel Sjöström, utsedd av Kinnevik, Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures och Thomas Krishan. Valberedningen ska utse sin ordförande vid sitt första möte.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Qliro Groups styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till ir@qlirogroup.com eller till Qliro Group AB (publ), attn: Company Secretary, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

Prenumerera