Skicka ett meddelande

Extra stämma 2020 oktober

Aktieägarna i Qliro Group välkomnas till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm.

För registrering vänligen följ denna länk.

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på Qliro Groups extra bolagsstämma den 26:e oktober 2020 erbjuder registratorn Computershare AB en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på Qliro Groups extra bolagsstämma, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771 -24 64 00 eller via e-post på info@computershare.se  – Qliro Group uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Prenumerera