Skicka ett meddelande

Årsstämma 2018

Årsstämman i Qliro Group AB hålls tisdagen den 22 maj 2018 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018
• anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 16 maj 2018

Klicka här för anmälan.

Prenumerera