Skicka ett meddelande

Ansvar

Ansvarsfullt företagande kan defineras på många sätt, inom Qliro Group ser vi det som vår möjlighet och skyldighet att alltid ta ansvar gentemot direkta och indirekta intressenter men också framtida generationer.

Qliro Group har framförallt fokus på hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Vi eftersträvar att relationer med samarbetspartners ska ske på ett korrekt sätt och inleder samarbete med företag som sköter sin verksamhet i enighet med rådande lagar och etiska principer. Mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljötänkande ska alltid uppfyllas och Qliro Group strävar efter att även våra leverantörer och samarbetspartners i så stor utsträckning som möjligt följer och lever upp till detta.

Prenumerera