Skicka ett meddelande

Styrning

Qliro Group är ledande inom digital handel i Norden

Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen, svenska aktiebolagslagen, reglerna vid Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella regelverk. Läs mer under Bolagsstyrning.

Ansvarsfullt företagande kan definieras på många sätt. Inom Qliro Group ser vi det som vår möjlighet och skyldighet att alltid ta ansvar gentemot direkta och indirekta intressenter men också framtida generationer. Qliro Group hållbarhetsarbete fokuseras främst på ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Lär mer under Ansvar.

Prenumerera