Skicka ett meddelande

Qliro Group slutför uppdelningen av koncernen under första halvåret – VD Marcus Lindqvist lämnar därefter sitt uppdrag

2020-02-04 17:45 - Regulatoriskt pressmeddelande

Qliro Groups strategi är sedan juni 2018 att dela upp koncernen i tre separata bolag. Som tidigare kommunicerats förväntas detta ske under första halvåret 2020. Då processen nu går in i slutfasen redogörs för hur uppdelningen planeras och strategin för koncernens fortsatta verksamhet. Planen är att notera dotterbolaget Qliro AB på Nasdaq Stockholm. Dessutom har processen inletts med att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare, vilket gör att Nelly blir den kvarvarande verksamheten. I samband med att uppdelningen slutförs kommer Marcus Lindqvist, VD i Qliro Group sedan 2016, lämna sin position.

  – Sedan juni 2018 har vi arbetat intensivt med att stärka bolagen och ge dem rätt förutsättningar för framtida lönsam tillväxt. Bolagen är nu välpositionerade på sina respektive marknader, och vi planerar för att notera dotterbolaget Qliro AB samt förbereder för att dela ut CDON till aktieägarna. Nelly kommer därmed att kvarstå i koncernen. Samtidigt utvärderar vi potentiella transaktioner, som kan komma att påverka denna plan. I och med att uppdelningen slutförs mitt uppdrag och jag lämnar därmed efter fyra intensiva år. Jag ser fram emot att följa verksamheterna de kommande åren, säger Marcus Lindqvist, VD på Qliro Group.

–Jag vill tacka Marcus för hans värdefulla insatser med att renodla koncernen och stärka dotterbolagen. Under hans ledarskap har Lekmer och HSNG sålts, dotterbolaget Qliro AB drivits fram till en börsnotering och CDON har etablerat sig som Nordens ledande marknadsplats och vänts till lönsamhet. Slutligen genomför Nelly under hans operativa ledarskap resultatstärkande och lagerminskande åtgärder, säger Christoffer Häggblom, styrelseordförande Qliro Group.

Dotterbolaget Qliro AB noteras på Nasdaq Stockholm under första halvåret
Qliro Group har inlett processen att notera dotterbolaget Qliro AB på Nasdaq Stockholms huvudlista. Qliro AB har idag en väletablerad position som leverantör av finansiella tjänster till e-handlare och konsumenter i Norden. Idag har bolaget relation med 2,1 miljoner konsumenter i Norden. Bolaget har en välfungerande motor för att fördjupa relationerna med konsumenter genom att succesivt erbjuda mer omfattande finansiella tjänster. En börsnotering av Qliro AB ger den bästa plattformen för framtida möjligheter, inklusive tillgång till kapitalmarknaden. För att möjliggöra fortsatt tillväxt planeras en nyemission i samband med börsnoteringen.

Qliro Group inleder processen att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare
De senaste åren har digitala marknadsplatser blivit en alltmer dominerande kanal för e-handel. CDON är idag Nordens ledande marknadsplats med nästan 1,8 miljoner kunder och en bevisad förmåga att expandera marknadsplatsen. Modellen är skalbar med begränsat kapitalbehov. Bolaget är väl skickat för att utvecklas utanför Qliro Group. Qliro Group förbereder därför CDON för utdelning (genom ett så kallat Lex Asea förfarande) och för att dess aktie ska upptas till handel på First North.

Qliro Groups framtida verksamhet
Qliro Group förblir noterat och driver den kvarvarande verksamheten, vilket i nuvarande plan är Nelly. I samband med detta planerar Qliro Group att byta namn till Nelly Group.

Parallellt med dessa förberedelser pågår samtal kring eventuella avyttringar eller strukturaffärer vilket skulle kunna påverka dessa planer.
 

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Investor Relations
Telefon: 0736-511363
E-post: ir@qlirogroup.com
 

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020 klockan 17.45.
 

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  

Prenumerera