Skicka ett meddelande

Förändring av antalet aktier i Qliro Group

2018-04-30 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i Qliro Group uppgår till 154 994 779. Ökningen av antalet aktier hänför sig till 4 550 000 C- aktier som emitterats under april 2018 för att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagare i Qliro Groups långsiktiga incitamentsprogram, vilket hade godkänts av årsstämman den 8 maj 2017.

Antalet aktier och röster i Qliro Group uppgår per den 30 april 2018 till 154 994 779, varav 149 269 779 stamaktier och 5 725 000 C-aktier. Samtliga 5 725 000 C-aktier innehas av Qliro Group.
  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 klockan 18:00 CET.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, IR-chef
Telefon: +46 736511363
E-post:
ir@qlirogroup.com
   

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera