Skicka ett meddelande

Qliro Groups dotterbolag Qliro AB har beslutat att undersöka möjligheten att emittera obligationer

2019-08-19 09:00

Pressmeddelande, Stockholm, 19 augusti 2019
Qliro Group AB:s helägda dotterbolag Qliro AB (”Qliro Financial Services”) har beslutat att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om cirka 100 miljoner kronor för att diversifiera sin finansiering och optimera kapitalstrukturen.

Sedan juni 2018 har Qliro Groups strategi varit att driva Qliro Financial Services som ett självständigt företag. För att ytterligare utveckla Qliro Financial Services självständighet undersöker företaget möjligheten att diversifiera sin finansiering genom att vända sig till den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Qliro Financial Services har beslutat att ge Carnegie Investment Bank uppdrag att undersöka möjligheten att emittera obligationer. Transaktionen förväntas ske inom en snar framtid, beroende på förhållanden på marknaden.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Head of Investor Relations
Telephone: 0736511363
E-post: ir@qlirogroup.com

     
Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”. 

Prenumerera