Skicka ett meddelande

Förtydligande kring notis från EU-kommissionen med anledning av marknadsrykten

2015-10-22 13:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Med anledning av rykten i marknaden vill Qliro Group AB (publ) förtydliga att den notis som Europeiska kommissionen publicerat den 8 oktober 2015 rörande Kinnevik och Qliro Group är hänförligt till en regulatorisk anmälan som har gjorts av Kinnevik.

Dokumentet avser ett formaliaärende som handläggs av EU-kommissionen, en så kallad förhandsanmälan av koncentration (”prior notification of concentration”) i enlighet med EUs konkurrenslagstiftning. Anmälan är inskickad av Qliro Groups största ägare Kinnevik  och är kopplad till att Kinnevik har haft en majoritet av rösterna på de senaste bolagsstämmorna i Qliro Group,  till följd av ett över tid minskande deltagande av övriga aktieägare, trots att Kinnevik endast äger 28,3 procent av kapitalet i Qliro Group.

Anmälan till Kommissionen är således inte föranledd av ökat ägande i Qliro Group eller någon annan åtgärd från Kinneviks sida.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 13:00 CET.

Prenumerera