Skicka ett meddelande

Telefonkonferens och presentation av resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2015

2015-07-03 10:01 - Regulatoriskt pressmeddelande

Qliro Group AB (publ.) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2015 torsdagen den 16 juli 2015 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET.

Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group och Nicolas Adlercreutz, CFO närvarar vid telefonkonferensen. Anmälan för att delta i telefonkonferensen görs via nedanstående länk, telefonnumret erhålls vid anmälan:

www.qlirogroup.com/telekonferens

Det går också att lyssna på telefonkonferensen via Qliro Groups hemsida:

www.qlirogroup.com/webcast

***

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2015 klockan 10:00 CET.

Prenumerera