Skicka ett meddelande

Kommuniké från Qliro Groups extra bolagsstämma

2020-03-06 10:55 - Regulatoriskt pressmeddelande

Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens samtliga förslag.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna:

  • ett teckningsoptionsprogram i dotterbolaget Qliro AB (”Qliro”), innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Qliro, samt
  • överlåtelsen av aktier i Qliro till anställda i Qliro i samband med  upptagandet av Qliros aktier till handel på Nasdaq Stockholm.

Extra bolagstämman beslutade dessutom att ändra bolagsordningen såvitt avser Qliro Groups företagsnamn och verksamhetsföremål, innebärande att Qliro Group kommer att byta namn till Nelly Group AB (publ) och att verksamhetsföremålet kommer att ändras till följd av Qliro Groups fokusering på Nelly efter den planerade noteringen av Qliro på Nasdaq Stockholm. Qliro Group fortsätter med nuvarande namn tills den planerade noteringen av Qliro har ägt rum.

Stämmans ovannämnda beslut är villkorade av att aktierna i Qliro upptas till handel på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Investor Relations
Telefon: 0736-511363

E-post: ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid-capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera