Skicka ett meddelande

Qliro Group påkallar förtida inlösen av obligationer

2019-02-04 16:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Qliro Group AB kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009779812 (“obligationerna”) i enlighet med villkoren för obligationerna. Detta innebär att koncernens lån minskar med 250 miljoner kronor, vilket sänker räntekostnaderna med cirka 12 miljoner kronor årligen.

Datum för inlösen är satt till den 28 februari 2019. I enlighet med villkoren för obligationerna kommer obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande 102,40 procent av det nominella beloppet (dvs 1 024 000 kronor per obligation).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 21 februari 2019 är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

­– Qliro Groups strategi är att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Qliro Financial Services är välkapitaliserat och har flera källor till finansiering inklusive inlåning via sparkonton. CDON Marketplace omställning mot marknadsplats ger förutsättningar för kapital-effektiv tillväxt. Nellys tillväxt förutsätter fortsatta investeringar, vilka finansieras med internt genererade medel. Qliro Group har sammantaget tillräckliga finansiella resurser för att investera i framtida tillväxt. Genom att återbetala obligationen upphör dess restriktioner kring särnoteringar och utdelningar, vilket ger oss större flexibilitet i uppdelningen av koncernen, säger Marcus Lindqvist VD och koncernchef på Qliro Group.

En oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen kommer den 4 februari 2019 att skickas till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 1 februari 2019.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja bolagets värdepapper.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 klockan 16.

För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Investor relations                                                
+46 736 511 363
ir@qlirogroup.com
  
  

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och 
närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera