Skicka ett meddelande

Telefonkonferens och presentation av resultatet för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2015

2015-10-06 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Qliro Group AB (publ.) offentliggör resultatet för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2015 på onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET.

Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group och Nicolas Adlercreutz, CFO närvarar vid telefonkonferensen. Anmälan för att delta i telefonkonferensen görs via nedanstående länk, telefonnumret erhålls vid anmälan:

www.qlirogroup.com/telekonferens

Det går också att lyssna på telefonkonferensen via Qliro Groups hemsida:

www.qlirogroup.com/webcast

***

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2015 klockan 08:00 CET.

Prenumerera