Skicka ett meddelande

Telefonkonferens och presentation av resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2016

2016-06-30 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Qliro Group AB (publ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2016 på torsdagen den 14 juli 2016 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET.

Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group och Nicolas Adlercreutz, CFO närvarar vid telefonkonferensen. Anmälan för att delta i telefonkonferensen görs via nedanstående länk, telefonnumret erhålls vid anmälan:

www.qlirogroup.com/telekonferens

Det går också att lyssna på telefonkonferensen via Qliro Groups hemsida:


www.qlirogroup.com/webcast


***


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 08:00 CET.

Prenumerera