Skicka ett meddelande

Obligation 2017/2020

I maj 2017 emitterade meddelade Qliro Group ett treårigt icke säkerställt obligationslån

Qliro Group har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor. Den 4:e februari 2019 meddelade bolaget att det påkallar förtida inlösen av obligationen.

Prenumerera