Skicka ett meddelande

Obligation 2017/2020

I maj 2017 emitterade meddelade Qliro Group ett treårigt icke säkerställt obligationslån

Qliro Group har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,80 procent som förfaller i maj 2020. Det totala rambeloppet för obligationslånet uppgår till 500 miljoner kronor och bolaget har möjlighet att emittera resterande obligationer vid ett senare tillfälle. Likviden används för satsningar inom Qliro Financial Services och den övriga löpande verksamheten.

Prenumerera