Skicka ett meddelande

Obligation 2017/2020

Den 18 maj 2017 meddelade Qliro Group (publ) att koncernen emitterat ett treårigt icke säkerställt obligationslån. Likviden ska användas för satsningar inom Qliro Financial Services och den övriga löpande verksamheten.

Qliro Group har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,80 procent som förfaller i maj 2020. Det totala rambeloppet för obligationslånet uppgår till 500 miljoner kronor och bolaget har möjlighet att emittera resterande obligationer vid ett senare tillfälle.

Prenumerera