Skicka ett meddelande

Kalender

Idag, torsdag 14 dec

Onsdag 31 jan 2018

Bokslutskommunike 2017

Bokslutskommunikén offentliggörs klockan 8 och en telefonkonferens hålls samma dag klockan 10.

Fredag 20 apr 2018

Kvartalsrapport Q1 2018

Delårsrapporten offentliggörs klockan 8 och en telefonkonferens hålls samma dag klockan 10.

Fredag 13 jul 2018

Halvårsrapport Q2 2018

Halvårsrapporten offentliggörs klockan 8 och en telefonkonferens hålls samma dag klockan 10.

Fredag 19 okt 2018

Kvartalsrapport Q3 2018

Delårsrapporten offentliggörs klockan 8 och en telefonkonferens hålls samma dag klockan 10.

Prenumerera