Skicka ett meddelande

Media

Viktig information

För att få tillgång till informationen om Företrädesemission 2014 måste du genom att trycka på knappen ”Jag bekräftar”, bekräfta att du, vid tidpunkten då du göra informationen tillgänglig, inte är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan samt och du inte befinner dig i något av dessa länder samt att du inte är bosatt eller befinner dig i någon annan jurisdiktion än Sverige, om inte information om Företrädesemission 2014 enligt lag kan överföras i sådan jurisdiktion utan att detta skulle stå i strid med någon ofullbordad registrering eller annat legalt eller regulatoriskt krav.

Om du inte kan bekräfta ovan, måste du trycka på knappen ”Jag bekräftar inte”.

Prenumerera