Skicka ett meddelande

Finansiella mål

Qliro Groups finansiella mål för dotterbolagen.

CDON
• Uppnå en tillväxt i de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde över 20 procent per år
• Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 3 procent av nettoomsättningen per år
Bedömningen är att rörelseresultat före av- och nedskrivningar blir positivt för helåret 2019.

Nelly
• Uppnå en organisk tillväxt i nettoomsättningen över 10 procent per år
• Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 6 procent per år
Bolagets förmåga att nå målet beror till stor del på modemarknadens utveckling, styrkan i varumärket, attraktionskraften i sortimentet och returgraden.

Prenumerera