Skicka ett meddelande

Finansiella mål

Qliro Groups långsiktiga finansiella mål är:

CDON Marketplace
Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om i genomsnitt 10 procent per år
Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet

Fashion (Nelly och NLYMan)
Uppnå en organisk tillväxt om i genomsnitt 8 procent per år
Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent

Qliro Financial Services
Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019

Prenumerera