Skicka ett meddelande

Finansiella mål

Qliro Groups finansiella mål är:

CDON Marketplace
Uppnå en tillväxt i de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde över 20 procent per år
Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 3 procent av nettoomsättningen per år

Nelly
Uppnå en organisk tillväxt i nettoomsättningen över 10 procent per år
Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 6 procent per år

Qliro Financial Services
Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100 – 125 miljoner kronor under 2019

Prenumerera