Skicka ett meddelande

Finansiella mål

Långsiktiga finansiella mål

I januari 2017 presenterade Qliro Group långsiktiga finansiella mål. Gruppen fokuserar på kärnverksamheterna som är CDON Marketplace, Fashion (Nelly och NLYMan) samt Qliro Financial Services.

Qliro Groups långsiktiga finansiella mål är:

CDON Marketplace
Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om i genomsnitt 10 procent per år.
Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet.

Fashion (Nelly och NLYMan)
Uppnå en organisk tillväxt om i genomsnitt 8 procent per år.
Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent.

Qliro Financial Services
Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019.

Prenumerera