Skicka ett meddelande

Finansiella mål

Qliro Groups finansiella mål för dotterbolagen.

Qliro Financial Services:
• Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100 – 125 miljoner kronor under 2019
Som tidigare kommunicerat är den finansiella utvecklingen till stor del beroende av e-handelsvolymerna och rekryteringen av nya handlare. Även om inflödet av nya affärsvolymer överträffar förväntningarna, får de nya volymerna gradvis effekt först under andra halvåret, vilket är senare än vad som tidigare förutsetts. Följdeffekten är att resultatet för 2019 förutspås att bli något lägre än det finansiella målet.

CDON Marketplace:
• Uppnå en tillväxt i de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde över 20 procent per år
• Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 3 procent av nettoomsättningen per år
Bedömningen är att rörelseresultat före av- och nedskrivningar blir positivt för helåret 2019.

Nelly:
• Uppnå en organisk tillväxt i nettoomsättningen över 10 procent per år
• Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 6 procent per år
Bolagets förmåga att nå målet beror till stor del på modemarknadens utveckling, styrkan i varumärket, attraktionskraften i sortimentet och returgraden.

Prenumerera