Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 31 december 2017

  Kapital (%)     Röster (%) Antal aktier 
Kinnevik 28,3% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,9% 6,9% 10 321 494
Oppenheimer 5,8% 5,9% 8 750 153
Avanza Pension 3,8% 3,8% 5 666 581
Nordnet Pension 2,8% 2,8% 4 235 981
Origo Fonder 2,4% 2,5% 3 676 465
Lancelot Fonder 2,3% 2,3% 3 400 000
Öhman Fonder 2,0% 2,0% 2 984 439
Hartford Funds 1,7% 1,7% 2 543 122
Dimensional Fund 1,1% 1,1% 1 676 001
Thomas Krishan 0,9% 0,9% 1 410 937
State of North Carolina E 0,9% 0,9% 1 410 937
Humle Fonder 0,9% 0,9% 1 284 614
Briscole AB 0,7% 0,7% 1 000 000
Länsförsäkringar 0,7% 0,7% 988 499
Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt 61,1% 61,6% 91 962 865
Övriga aktieägare 38,9% 38,4% 58 481 914
Qliro Group (C-aktier) 0,8% 0,0% 1 175 000
Summa utställda aktier 100,0% 100,0% 150 444 779
Prenumerera