Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 31 december 2018

  Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
Kinnevik 27,5% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,7% 6,9% 10 321 494
Avanza Pension 5,1% 5,3% 7 964 048
Qliro Group, C-aktier 3,4% 5 300 000
Nordnet Pension 3,0% 3,2% 4 721 477
Humle Fonder 2,8% 2,9% 4 392 185
Lancelot Fonder 2,3% 2,3% 3 500 000
Wellington 2,2% 2,3% 3 422 947
Origo Fonder 1,9% 2,0% 2 981 158
Thomas Krishan 1,3% 1,3% 1 951 742
Dimensional 1,1% 1,1% 1 695 575
Öhmans Fonder 1,1% 1,1% 1 694 291
Ulf Ragnarsson 0,9% 0,9% 1 335 000
Länsförsäkringar 0,8% 0,8% 1 229 284
SEB Trygg 0,7% 0,7% 1 011 955
Summa de 15 största ägarna 60,7% 62,9% 94 762 069
Övriga aktieägare 39,3% 37,1% 60 859 981
Summa utställda aktier* 100% 100% 154 994 779

* Inkluderar 5 300 000 C-aktier som innehades av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera