Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 30 september 2019

  Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
Kinnevik 27,5% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,7% 6,9% 10 321 494
Avanza Pension 5,7% 5,9% 8 788 762
Qliro Group, C-aktier 3,4% 5 220 000
Humle Fonder 3,2% 3,3% 4 889 043
Nordnet Pension 3,1% 3,2% 4 755 385
Lancelot Asset Management 2,3% 2,3% 3 500 000
Wellington Management 1,8% 1,9% 2 777 283
Origo Capital 1,6% 1,7% 2 525 000
Thomas Krishan 1,2% 1,2% 1 842 335
Dimensional Fund Advisors 1,2% 1,2% 1 815 335
Öhman Fonder 1,1% 1,2% 1 751 450
Treasurer of North Carolina 0,9% 0,9% 1 399 237
Ulf Ragnarsson 0,8% 0,9%  1 305 000
Länsförsäkringar 0,8% 0,9% 1 297 500
Summa de 15 största ägarna 61,2% 59,8% 94 801 583
Övriga aktieägare 38,8% 40,2% 60 193 196
Summa utställda aktier* 100% 100%  154 994 779

* Inkluderar 5 220 000 C-aktier som innehas av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera