Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 31 mars 2019

  Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
Kinnevik 27,5% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,7% 6,9% 10 321 494
Avanza Pension 5,5% 5,7% 8 597 522
Qliro Group, C-aktier 3,4% 5 300 000
Humle Fonder 3,2% 3,3% 4 889 043
Nordnet Pension 2,8% 2,9% 4 323 819
Lancelot 2,3% 2,3% 3 500 000
Origo 1,9% 2,0% 2 920 939
Wellington 1,5% 1,5% 2 294 964
Thomas Krishan 1,3% 1,3% 1 961 742
Dimensional 1,1% 1,2% 1 753 330
Öhman Fonder 1,1% 1,1% 1 702 227
Ulf Ragnarsson 0,9% 0,9% 1 330 000
Länsförsäkringar 0,8% 0,8% 1 229 284
SEB Trygg 0,7% 0,7% 1 011 955
Summa de 15 största ägarna 60,5% 59,1% 93 749 961
Övriga aktieägare 39,5% 40,9% 61 244 818
Summa utställda aktier* 100% 100% 154 994 779

* Inkluderar 5 300 000 C-aktier som innehades av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera