Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 30 juni 2018

  Kapital (%)     Röster (%) Antal aktier 
Kinnevik 27,5% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,7% 6,9% 10 321 494
Avanza Pension 4,9% 5,1% 7 609 523
Nordnet Pension 3,0% 3,1% 4 660 044
Humle Fonder 2,7% 2,8% 4 424 185
Lancelot Fonder 2,4% 2,5% 3 700 000
Wellington 2,1% 2,2% 3 282 029
Origo Fonder 1,9% 2,0% 2 975 751
Öhman Fonder 1,8% 1,9% 2 826 549
Thomas Krishan 1,3% 1,3% 2 007 220
Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt 54% 56% 84 238 437
Övriga aktieägare 46% 44% 6 545 6342
Qliro Group (C-aktier) 3,4% 0% 5 300 000
Summa utställda aktier* 100,0% 100,0% 154 994 779

 

* Inkluderar 5 300 000 C-aktier som innehades av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera