Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 30 september 2017

Kapital % Röster % Antal aktier
Kinnevik 28,3% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,9% 6,9% 10 321 494
Oppenheimer 5,8% 5,9% 8 740 512
Avanza Pension 3,9% 3,9% 5 845 790
Nordnet Pensionsförsäkring 2,7% 2,7% 3 991 371
Origo Fonder 2,5% 2,6% 3 821 417
Lancelot Fonder 2,3% 2,3% 3 400 000
Öhman Fonder 2,2% 2,2% 3 240 231
Humle Fonder 1,7% 1,7% 2 568 365
HartfordFunds Management Company 1,6% 1,7% 2 470 490
Dimensional Fund Advisors 1,1% 1,1% 1 643 928
Thomas Krishan 1,1% 1,1% 1 635 177
Qliro Group AB* 0,8% 0,0% 1 175 000
Briscole 0,7% 0,7% 1 000 000
Andra AP-fonden 0,6% 0,6% 831 250
Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt 62,0% 61,7% 93 298 667
 Övriga aktieägare 38,0%  38,3% 57 146 112
Summa utställda aktier* 100,0% 100,0%  150 444 779

* Qliro Group äger 1.175.000 C-aktier som inte företräds vid bolagsstämma. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.

Källa: Modular Finance

Prenumerera