Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 31 mars 2018

  Kapital (%)     Röster (%) Antal aktier 
Kinnevik 28,3% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,9% 6,9% 10 321 494
Oppenheimer 4,8% 4,9% 7 291 583
Avanza Pension 4,2% 4,2% 6 318 934
Nordnet Pension 3,0% 3,1% 4 573 603
Origo Fonder 2,6% 2,6% 3 929 938
Lancelot Fonder 2,2% 2,2% 3 300 000
Öhman Fonder 1,8% 1,8% 2 734 351
Hartford Funds 1,7% 1,7% 2 575 340
Humle Fonder 1,2% 1,2% 1 784 614
Thomas Krishan 1,2% 1,2% 1 765 035
Dimensional Fund Advisors 1,1% 1,1% 1 643 748
Treasurer of the State of North Carolina 0,9% 0,9% 1 389 737
Länsförsäkringar 0,8% 0,8% 1 160 417
Briscole AB 0,7% 0,7% 1 040 000
Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt 61,4% 61,9% 92 442 436
Övriga aktieägare 38,6% 38,1% 58 002 343
Qliro Group (C-aktier) 0,8% 0,0% 1 175 000
Summa utställda aktier* 100,0% 100,0% 150 444 779

 

* Inkluderar 1 175 000 C-aktier som innehades av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera