Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 31 december 2019

  Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
Kinnevik 27,5% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,7% 6,9% 10 321 494
Avanza Pension 6,0% 6,2% 9 237 804
Qliro Group, C-aktier 3,4% 5 220 000
Humle Fonder 3,2% 3,3% 4 889 043
Nordnet Pension 3,0% 3,1% 4 581 614
Lancelot Asset Management 2,3% 2,3% 3 500 000
Wellington Management 1,8% 1,8% 2 749 943
Origo Capital 1,6% 1,7% 2 525 000
Öhman Fonder 1,6% 1,7% 2 492 264
eQ Asset Management 1,4% 1,5% 2 185 786
Thomas Krishan 1,4% 1,4% 2 151 978
Länsförsäkringar 1,4% 1,4% 2 097 500
Dimensional Fund 1,2% 1,2%  1 835 998
Treasurer of North Carolina 0,9% 0,9% 1 399 237
Summa de 15 största ägarna 63,1% 65,3% 94 801 303
Övriga aktieägare 36,9% 34,7% 57 193 476
Summa utställda aktier* 100% 100%  154 994 779

Inkluderar 5 220 000 C-aktier som innehas av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera