Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 30 september 2018

  Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
Kinnevik 27,5% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,7% 6,9% 10 321 494
Avanza Pension 5,2% 5,3% 7 989 676
Qliro Group, C-aktier 3,4% 5 300 000
Nordnet Pension 3,0% 3,1% 4 714 446
Humle Fonder 2,7% 2,8% 4 424 185
Lancelot Fonder 2,3% 2,3% 3 500 000
Wellington 2,2% 2,3% 3 422 947
Origo Fonder 1,9% 1,9% 2 886 481
Öhman Fonder 1,8% 1,9% 2 830 228
Thomas Krishan 1,2% 1,2% 1 857 875
Dimensional 1,1% 1,1% 1 627 653
Ulf Ragnarsson 0,8% 0,9% 1 314 827
Länsförsäkringar 0,7% 0,8% 1 158 660
SEB Trygg 0,7% 0,7% 1 011 955
Summa de 15 största ägarna 61,2% 59,8% 94 762 069
Övriga aktieägare 38,8% 40,2% 60 202 710
Summa utställda aktier* 100% 100% 154 994 779

 
* Inkluderar 5 300 000 C-aktier som innehades av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares andel av röster blir något större än andel av kapital.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera