Skicka ett meddelande

Aktien

Qliro Group noterades på Nasdaq Stockholm den 15 december 2010.

Aktieslag

30 december 2014 Antal utställda aktier % av rösterna % av kapitalet
Stamaktier  149.269.779 100,0 99,2
C-aktier 1.175.000 0,8
Totalt antal aktier 150.444.779 100,0 100,0

En stamaktie berättigar till en rösträtt. En C-aktie berättigar till en rösträtt men inte till utdelning. Bolaget innehar 1.175.000 C-aktier (som således inte får företrädas på bolagsstämman) och därmed räknas inte dessa röster i tabellen ovan.

Utveckling av antalet aktier och aktiekapitalet

Datum Händelse Förändring aktiekapital (SEK)
Förändring antal aktier Aktiekapital efter förändring (SEK)
Antal aktier efter förändring 
1936-12-11 Nybildning  1.000.000 2.000  1.000.000 2.000
2010-09-24 Split  0 498.000 1.000.000 500.000
2010-09-24 Kvittningsemission  131.090.244  65.545.122 132.090.244  66.045.122
2010-10-26 Kontantemission  595.004 297.002 132.684.248  66.342.124
2011-05-31 Kontantemission, C-aktier 380.000 190.000 133.064.248 66.532.124
2012-05-30 Kontantemission, C-aktier 570.000 285.000 133.634.248 66.817.124
2013-06-14 Kontantemission, delregistrering 1

(företrädesemission)

65.972.426 32.986.213 199.606.674 99.803.337
2013-06-27 Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) 369.698 184.849 199.976.372 99.988.186
2013-09-03 Kontantemission, C-aktier 1.400.000 700.000 201.376.372 100.688.186
2014-12-19 Kontantemission, delregistrering 1

(företrädesemission)

99.551.094 47.275.547 295.927.466 147.963.733
2014-12-30 Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) 4.962.092 2.481.046 300.889.558 150.444.779
Prenumerera