Skicka ett meddelande

Media

Miljöpolicy

Miljön är allas ansvar, både som privatperson och företag. Inom Qliro Group strävar vi efter att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och arbetar aktivt med att ta hänsyn till miljön i alla delar av vårt arbete.

Vår miljöpolicy förutsätter att:

 • Vi följer och håller oss uppdaterade kring all lagstiftning som hänvisar till miljö i respektive land där vi driver verksamhet.
 • Vår ledning och styrelse har ett aktivt ansvar för att gruppen arbetar för en bättre miljö.
 • Vi inte reser, är en resa nödvändig använder vi i första hand tåg.
 • Vi ser till att kvartals- och årsrapporter finns tillgängliga att ladda ner istället för att distribuera papperskopior.
 • Vi hjälper till att reducera avfallsproblemet, genom att använda material som är förnyelsebara och hantera avfall med säkra och ansvarsfulla metoder.
 • Vi återvinner och använder oss av förnybara material där så är möjligt.
 • Vi utvecklar och använder kommunikationsmöjligheter via internet i så stor utsträckning som möjligt för att undvika slöseri med papper, tryckfärger och transport.

Miljökrav på leverantörer

Qliro Group strävar efter att bara samarbeta med leverantörer som följer relevant lagstiftning i de länder där de har produktion. Qliro Group uppmuntrar även leverantörer och andra samarbetspartners att ta ett större miljöansvar än lagen kräver.

Transporter

Som e-handelsbolag står våra transporter för en omfattande del av vår miljöpåverkan. Våra transporter sköts i huvudsak av Posten Norden som arbetar utifrån följande riktlinjer:

 • Uppgraderar löpande sina fordon till mer miljöeffektiva alternativ
 • Använder tåg, elfordon och cyklar där så är möjligt
 • Fyller bilarna och optimerar rutterna
 • Postens chaufförer vet hur man kör bränslesnålt och säkert
 • Använder energi och andra naturresurser på ett effektivt sätt och strävar efter att minska användningen av fossila energikällor
 • Erbjuder miljömässigt hållbara kommunikations- och logistiklösningar
 • Undviker användning av material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker
 • Posten samarbetar med kunder och leverantörer för att utveckla nya smarta lösningar i hela kedjan

För att läsa mer om Posten Nordens hållbarhetsarbete, klicka här.

Qliro Group har en miljölista och våra bolag ska följa minst 10 av dessa punkter.

 • Söka och utveckla samarbeten med miljövänliga producenter och leverantörer
 • Samarbeta med och stödja miljöorganisationer
 • Utföra kontroller i produktionsled för att säkerställa att produktion och produkter är miljövänliga
 • Årsvis rapportera kring miljöarbete
 • Genomföra så stor del av marknadsföring och kommunikation som möjligt via internet
 • Säkerställa att broschyrer, tidningar och säljmaterial är tillverkat av återvinningsbara material.
 • Skicka elektroniska julkort
 • Uppmuntra leverantörer och samarbetspartners att arbeta miljövänligt
 • Aktivt själva ta ansvar för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Minimera avfall av elektroniska produkter genom att återanvända, laga och återvinna
 • Utse miljöambassadörer på varje arbetsplats som aktivt tar ansvar för att förbättra arbetsmiljön och minimera negativ miljöpåverkan.
 • Släcka mötesrum och kontor när man går för dagen
 • Välja miljövänliga städbolag som använder rengöringsmedel som är snälla mot naturen
 • Pappersåtervinning på kontor
 • Erbjuda riktigt porslin, glas och bestick istället för pappersmuggar
 • Skriva ut på båda sidorna på ett papper om möjligt
Prenumerera