Skicka ett meddelande

Media

Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2017

Kapital % Röster % Antal aktier
Kinnevik 28,3% 28,5% 42 613 642
Rite Ventures 6,9% 6,9% 10 321 494
Oppenheimer 5,8% 5,9% 8 778 575
Avanza Pension 4,1% 4,1% 6 166 646
Nordnet Pensionsförsäkring 2,8% 2,8% 4 238 160
Henderson Global Investors 2,5% 2,5% 3 782 372
Origo Fonder 2,5% 2,5% 3 745 457
Lancelot Fonder 2,3% 2,3% 3 450 000
Öhman Fonder 2,2% 2,2% 3 254 311
Humle Fonder 1,7% 1,7% 2 568 365
HartfordFunds Managament Company 1,5% 1,5% 2 279 255
Thomas Krishan 1,2% 1,2% 1 775 612
Dimensional Fund Advisors 1,0% 1,0% 1 543 246
Qliro Group AB 0,8% 0,8% 1 175 000
Briscole 0,7% 0,7% 1 000 000
Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt 64,3% 64,8% 96 692 135
 Övriga aktieägare 35,7%   35,2% 53 572 644
 Qliro Group AB (C-aktier) 0,8%  0,8% 1 175 000
Summa utställda aktier* 100,0% 100,0% 150 444 779

* Inkluderar 1.175.000 C-aktier som innehas av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får ej företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.

Källa: Modular Finance

Prenumerera