Skicka ett meddelande

Investerare
Media

Ägarstruktur

Aktieägare per den 31 mars 2017

Kapital%Röster%Antal aktier
Kinnevik28,3%28,5%42.613.642
Oppenheimer Fonder **5,8%5,9%8.797.511
Rite Ventures5,1%5,1%7.620.000
Avanza Pension3,7%3,7%5.592.903
Nordnet Pensionsförsäkring3,7%3,7%5.512.501
Henderson Global Investors2,5%2,5%3.782.372
Lancelot Fonder2,2%2,3%3.360.000
Öhman Fonder2,1%2,2%3.215.735
Origo Fonder2,1%2,1%3.084.417
Humle Fonder1,6%1,6%2.400.000
HartfordFunds Managament Company1,3%1,3%1.976.699
Thomas Krishan1,3%1.3%1.904.131
GoMobile nu AB1,1%1,1%1.671.330
Sune Mordenfeld0,9%0,9%1.282.412
Dimensional Fund Advisors0,7%0,7%1.112.249
Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt62,4%62,9%93.925.902
 Övriga aktieägare37,6%  37,1%56.518.877
 Qliro Group AB (C-aktier)0,8% 0,0%1.175.000
Summa utställda aktier*100,0%100,0%150.444.779

* Inkluderar 1.175.000 C-aktier som innehas av Qliro Group. Egna aktier som innehas av bolaget får ej företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.

** Aktierna ägs helt eller delvis  genom förvaltarregisterade konton. Ägandet har bekräftats via flaggningsmeddelanden till Finansinspektionen och uppgår per 2016-12-31 till 5-10% av aktiekapital/röster.

Källa: Modular Finance

Prenumerera