Skicka ett meddelande

Investerare
Media

Aktien

Qliro Group noterades på Nasdaq Stockholm den 15 december 2010.

Aktieslag

30 december 2014Antal utställda aktier% av rösterna% av kapitalet
Stamaktier 149.269.779100,099,2
C-aktier1.175.0000,8
Totalt antal aktier150.444.779100,0100,0

En stamaktie berättigar till en rösträtt. En C-aktie berättigar till en rösträtt men inte till utdelning. Bolaget innehar 1.175.000 C-aktier (som således inte får företrädas på bolagsstämman) och därmed räknas inte dessa röster i tabellen ovan.

Utveckling av antalet aktier och aktiekapitalet

DatumHändelseFörändring aktiekapital (SEK)
Förändring antal aktierAktiekapital efter förändring (SEK)
Antal aktier efter förändring 
1936-12-11Nybildning 1.000.0002.000 1.000.0002.000
2010-09-24Split 0498.0001.000.000500.000
2010-09-24Kvittningsemission 131.090.244 65.545.122132.090.244 66.045.122
2010-10-26Kontantemission 595.004297.002132.684.248 66.342.124
2011-05-31Kontantemission, C-aktier380.000190.000133.064.24866.532.124
2012-05-30Kontantemission, C-aktier570.000285.000133.634.24866.817.124
2013-06-14Kontantemission, delregistrering 1

(företrädesemission)

65.972.42632.986.213199.606.67499.803.337
2013-06-27Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission)369.698184.849199.976.37299.988.186
2013-09-03Kontantemission, C-aktier1.400.000700.000201.376.372100.688.186
2014-12-19Kontantemission, delregistrering 1

(företrädesemission)

99.551.09447.275.547295.927.466147.963.733
2014-12-30Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission)4.962.0922.481.046300.889.558150.444.779
Prenumerera