Policyer

I denna sektion kan du finna de interna policyer som vi har valt att offentligggöra; vår uppförandekod, miljöpolicy, whistleblowerpolicy och vår leverantörspolicy.

Qliro Group AB, Box 195 25, Sveavägen 151 (Besöksadress), 104 32 Stockholm